เงื่อนไขการร่วมสนุกกิจกรรม “โพสต์ท่าสุดเลิฟคู่กับหลอด Smooth E Babyface foam สุดรัก”

เงื่อนไขการร่วมสนุกกิจกรรม “โพสต์ท่าสุดเลิฟคู่กับหลอด Smooth E Babyface foam สุดรัก”

1.ผู้ร่วมสนุกกิจกรรมจะต้องเป็นแฟน ของ SmoothEThailand 
2.สามารถร่วมสนุกกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม - 31 มกราคม 2560
3.ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560  
4.ผู้โชคดีจะต้องทำการยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัลโดยส่งชื่อ - นามสกุล ที่อยู่สำหรับจัดส่งของรางวัล เบอร์โทรศัพท์ มาทาง Inbox Message ของ SmoothEThailand ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 ก่อนเวลา 12.00 น. 
5.ของรางวัล คือ Smooth E Babyface foam limited edition จำนวน 50 รางวัล  (รางวัลละ 1 หลอด ขนาด 4oz.) 
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัล 1 รางวัลต่อ 1 ครอบครัว
7. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรม ทีมงานขอสงวนสิทธิ์งดมอบรางวัลหากผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ในกิจกรรม
8. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข รวมถึงข้อกำหนดในกิจกรรมนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9 . ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลแก่ผู้ที่โพสต์ก่อน โดยอิงตามวันและเวลาที่แสดงผลด้านใต้โพสต์นั้นๆ
10. ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด